top of page

 

OP DE HOOGTE

De financiële sector, beleggingspanden en economie.

  • Foto van schrijverOlaf van SLIM

Prettige leefomgeving belangrijk voor huurders


Prettige leefomgeving van belang voor huurders

De woning die u heeft en de bijbehorende leefomgeving die erbij komt kijken zijn nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag. Door de coronacrisis is bijna iedereen genoodzaakt om meer tijd thuis door te brengen dan dat ze ooit eerder hebben hoeven doen. Van volwassenen die thuis moeten werken tot jongeren en studenten die hun lessen van achter de computer volgen. Het woongenot krijgt daardoor ineens een stuk meer aandacht. Daarbij valt te denken aan woongenot met betrekking tot:


Ruimte: Heeft u thuis voldoende ruimte om te leven? Is er bijvoorbeeld een stukje buiten voor wat frisse lucht? En is er een kamer waarin u kan gaan zitten om te werken of studeren?


Geluid: Is er geen sprake van geluidsoverlast? Is het dus goed mogelijk om in een rustige omgeving te concentreren op de taken die u op een bepaald moment heeft?


Ligging: En hoe zit het met de woning qua ligging? Heeft u alle benodigdheden goed binnen handbereik? Daarbij denkend aan de supermarkt of andere winkels.


Voor iedereen ligt woongenot weer net wat anders. De een hecht meer waarde aan rust, terwijl de ander zich alleen prettig voelt bij voldoende ruimte. En sinds de coronacrisis is er daarom speciaal onderzoek gedaan naar deze zaken. Met een enquête onder huurders is door Ipsos gevraagd naar de punten waarop het woongenot voor hen het meest bepaald wordt. Hieruit zijn enkele interessante conclusies te trekken.


De enquête: Vrije sector Bij deze enquête is aan 501 huurders van woningen in de derde week van maart 2020 gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat wat hun woning, de bereikbaarheid ervan en de bijbehorende leefomgeving betreft. Enkele cijfers die daarbij naar voren kwamen:


· 39,1% van huurders in vrije sector heeft liever een koopwoning

· 20% van huurders in vrije sector heeft liever een sociale huurwoning

· 38,4% van huurders in vrije sector is tevreden met de huurwoning


Dit komt er dus op neer dat bijna 60% van de huurders liever in een ander soort woning zou willen wonen. Je mag dus concluderen dat verhuurders er meer tijd en geld in zouden kunnen steken om de woningen zelf te verbeteren.


Geen directe andere opties Veel huurders hebben geen keuze. Ze zijn niet in staat om naar een ander type huurwoning te verhuizen. En om een koopwoning te krijgen, moet je aan relatief strenge leeneisen voldoen. Wanneer dit niet het geval is, heb je in principe geen directe andere opties. Ze zitten vast aan de relatief dure woningen in de vrije sector.


De enquête: Sociale huurders In dezelfde enquête is ook gevraagd naar de mening van de sociale huurders. Daarbij kwamen de volgende cijfers naar voren:


· 66% van sociale huurders is tevreden met de huurwoning

· 27,7% van sociale huurders heeft liever een koopwoning

· 6,3% van sociale huurders heeft liever een huurwoning in de vrije sector


Over het algemeen valt op dat deze mensen dus een stuk tevredener zijn met hun huidige situatie. Een kleiner gedeelte zou liever in een koopwoning of in een huurwoning in de vrije sector wonen.


Niet meer mogen, maar moeten Wat je nu nog veel ziet, is dat verhuurders in de vrije sector amper moeite hoeven te doen om het woongenot te optimaliseren. Ze weten toch wel dat ze hun woning verhuurd krijgen. De grootste oorzaak hiervan is het tekort aan huurwoningen. Mensen kunnen nergens anders heen en worden dus in principe gedwongen om woningen te huren.


Het doel van de Nederlandse overheid is om hier op termijn veranderingen in aan te brengen. Het rapport ‘Staat van de Woningmarkt 2020’ gaat dieper in op hoe er jaarlijks 85.000 woningen bij moeten gaan komen tot en met het jaar 2030. Aangezien het daarbij het doel is om ook veel middeldure huurwoningen erbij te bouwen, gaan de keuzemogelijkheden in de toekomst toenemen. Hierdoor gaan huurders dus kritischer worden. De verhuurders in de vrije sector moeten dan weer moeite gaan doen om aantrekkelijk te worden. Ook ten opzichte van koopwoningen.


Wat is belangrijk voor het woongenot? Om een beter beeld te krijgen van wat nu specifiek van belang is voor een optimaal woongenot, is tijdens de enquête gevraagd om 19 aspecten te rangschikken. Nummer 1 is daarmee het belangrijkst, terwijl nummer 19 als minst van belang voor het woongenot wordt ervaren. De uitslag van de enquête was als volgt:


1. Grootte woning

2. Minimaal geluidsoverlast

3. Leefomgeving (dorp, stad of platteland)

4. Woningtype (bijv. rijtjeshuis, appartement of vrijstaande woning)

5. Aanwezige groen in omgeving (bijv. park, water of strand)

6. Aanwezige voorzieningen (bijv. sport, zorg, speeltuin of winkels)

7. Hoge luchtkwaliteit

8. Keuken (kwaliteit en/of de grootte)

9. Goed contact met buren

10. Badkamer (kwaliteit en/of grootte)

11. Bereikbaarheid met auto is goed

12. Bereikbaarheid met OV is goed

13. Goede parkeervoorzieningen

14. Aanwezigheid tuin

15. Balkon en/of dakterras

16. Voldoende paden om te fietsen of wandelen in omgeving

17. Kwaliteit en/of grootte tuin

18. De buurt is een mix van koop-, sociale huur- en vrije sectorwoningen

19. Voorzieningen binnen gebouw of woonblok


Meer dan alleen omgeving Het creëren van een zo groot mogelijk woongenot voor huurders gaat dus verder dan het aanbieden van alleen een specifieke locatie. Er komt veel meer bij kijken. Projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren doen er dus goed aan om hier in de toekomst rekening mee te houden. De meerwaarde voor huurders zit hem voor het grootste gedeelte op de voorzieningen en de leefomgeving die bij een woning komen kijken.

De wisselwerking tussen het gebouw, de locatie en de bijbehorende omgeving is een gecompliceerde.


Om ook op termijn nog het aanbod op de vraag aan te laten sluiten, zouden projectontwikkelaars bijvoorbeeld rekening kunnen houden met:


· Een sterke infrastructuur (bijv. minder geluids- en stankoverlast en/of meer ruimte)

· Leefbaarheid omgeving (meer groen en minder auto’s)

· Meer service (optie voor extra voorzieningen in woonblokken)


Voor vastgoedeigenaren geldt dan weer dat ze invloed kunnen uitoefenen op:


· Kleine, simpele verbeteringen (meer groen, meer licht en overzichtelijkheid creëren)

· Huurders laten participeren (verbeteringen op maat)


Zo is er voldoende mogelijk om het woongenot te verbeteren door de directe leefomgeving aan te pakken.


Contact opnemen

Dit is SLIM. Geen uitdaging gaan wij uit de weg. Wij helpen met een succesvolle financiering voor beleggingspanden. Neem vandaag nog contact met ons op.


コメント


 

DIT IS SLIM.

Financiering van uw vastgoed.

SLIM Vastgoed Financiering houdt zich bezig met het begeleiden van klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van vastgoed, adviseren van klanten over financiering en bemiddelen bij de totstandkoming van een vastgoedhypotheek. SLIM Vastgoed Financiering B.V. is statutair gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam. Ingeschreven in het KVK-handelsregister onder nummer 74818635 en in het register van de AFM onder nummer 12048391.

 

MEER INFORMATIE

Bekijk hoe wij kunnen helpen. Gewoon goed geregeld!

Wij hebben slechts één missie: om het meest succesvolle, creatieve en uitdagende adviesbureau in Nederland te zijn. Met een frisse blik kijken wij naar de behoeften van onze klanten. En ontwikkelen op maat gemaakte strategieën voor de financiering van beleggingspanden. Lees meer over onze diensten.

bottom of page