top of page

 

OP DE HOOGTE

De financiële sector, beleggingspanden en economie.

  • Foto van schrijverOlaf van SLIM

Opkoopbescherming: Wat is het en waarom wordt het ingevoerd?De overheid heeft een streven uitgesproken om per 1 januari 2022 de opkoopbescherming in werking te laten treden. Dit wordt gedaan om de druk op de woningmarkt ietwat te verlichten. Maar wat houdt dit precies in en waarom wordt dit ingevoerd?


Wat is opkoopbescherming?

Opkoopbescherming moet ervoor gaan zorgen dat er minder schaarste komt aan goedkope en middel dure koopwoningen. Daarnaast kan het ook helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid van een buurt, wanneer deze onder druk staat door het opkopen van woningen die daarna verhuurd worden. De opkoopbescherming stelt gemeentes namelijk in staat om wijken aan te wijzen waar geen goedkope en middel dure woningen meer mogen worden aangekocht om vervolgens verhuurd te worden. Het is ook aannemelijk dat grote gemeenten hier gebruik van gaan maken, aangezien onder andere Utrecht en Amsterdam al aan hebben gegeven dat ze gebruik willen maken van deze opkoopbescherming. En dan het liefste voor de gehele gemeente.


Waarom overweegt men om opkoopbescherming in te voeren?

De afgelopen jaren begint de discussie steeds meer op te wakkeren of het acceptabel moet zijn dat grote bedrijven en particulieren veel huizen opkopen, om deze daarna te verhuren. Dit zorgt er namelijk voor dat de druk op de koopmarkt voor huizen enorm toeneemt. De opkoopbescherming moet er dan voor dienen om te zorgen dat de huizen die bestemd zijn voor het koopsegment ook in het koopsegment blijven. Momenteel is er namelijk door de schaarste aan goedkope en middelmatige koopwoningen sprake van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten.


Kunnen huizen dan niet meer opgekocht worden om verhuurd te worden?

In principe kunnen gemeenten er dus voor zorgen dat er niet verhuurd mag worden zonder vergunning. Dit betekent echter niet dat er geen huizen meer opgekocht kunnen worden om te verhuren. In sommige gevallen is de gemeente namelijk verplicht om een verhuurvergunning af te geven. Dit gaat om de volgende gevallen:

  1. Verhuur van woningen die onderdeel zijn van een winkel, bedrijfspand of kantoor.

  2. Tijdelijke verhuur van de woning indien de eigenaar de woning slechts 1 jaar zelf heeft bewoond en kan aantonen dat de verhuur voor maximaal 12 maanden is.

  3. Verhuur aan eerste- en tweedegraads bloed en aanverwanten.

Dit zijn echter niet de enige gevallen waarin men een verhuurdersvergunning kan verkrijgen. Gemeenten kunnen zelf in hun huisvestingsverordering bepaalde voorwaarden opnemen voor de verhuur van woningen in beschermde gebieden.


Is deze opkoopbeschermingswet permanent?

Momenteel vervalt de wettelijke grondslag voor de opkoopbescherming 3 jaar nadat deze in werking is getreden. Zoals het er nu voor staat betekent dat dus dat de wet op 1 januari 2025 vervalt. Echter zal gedurende de looptijd van de opkoopbescherming een evaluatie uitgevoerd worden om te bekijken of de wet doet wat het moet doen, en of deze als noodzakelijk beschouwd dient te worden.


Ik verhuur nu een woning, wat verandert er voor mij?

Wanneer jij nu een woning verhuurt, verandert er (zoals het er nu naar uit ziet) niets voor jou. Deze opkoopbescherming geldt namelijk alleen voor woningen die na 1 januari 2022 worden aangekocht. Deze wet is er echt om te zorgen dat er niet nog meer huizen van het koopsegment naar het huursegment verplaatsen.


Wat zijn de consequenties van de opkoopbescherming?

In gebieden waar de opkoopbescherming wordt ingevoerd, zullen er veel minder nieuwe omzettingen van koop naar huur plaatsvinden. Dit houdt in dat het voor huurders lastiger wordt om een huurwoning te vinden en de huurprijzen als gevolg zullen stijgen. Voor mensen die afhankelijk zijn van huurwoningen zal de opkoopbescherming geen oplossing bieden, maar juist een bedreiging vormen. Daarnaast worden ook de (particuliere) verhuurders geweerd, terwijl zij juist een positieve bijdrage leveren aan het creëren van extra woonruimte voor de woningzoekenden die niet willen of kunnen kopen.


Contact opnemen

Dit is SLIM. Geen uitdaging gaan wij uit de weg. Wij helpen met een succesvolle financiering voor beleggingspanden. Neem vandaag nog contact met ons op.


Yorumlar


 

DIT IS SLIM.

Financiering van uw vastgoed.

SLIM Vastgoed Financiering houdt zich bezig met het begeleiden van klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van vastgoed, adviseren van klanten over financiering en bemiddelen bij de totstandkoming van een vastgoedhypotheek. SLIM Vastgoed Financiering B.V. is statutair gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam. Ingeschreven in het KVK-handelsregister onder nummer 74818635 en in het register van de AFM onder nummer 12048391.

 

MEER INFORMATIE

Bekijk hoe wij kunnen helpen. Gewoon goed geregeld!

Wij hebben slechts één missie: om het meest succesvolle, creatieve en uitdagende adviesbureau in Nederland te zijn. Met een frisse blik kijken wij naar de behoeften van onze klanten. En ontwikkelen op maat gemaakte strategieën voor de financiering van beleggingspanden. Lees meer over onze diensten.

bottom of page