top of page

 

OP DE HOOGTE

De financiële sector, beleggingspanden en economie.

  • Foto van schrijverOlaf van SLIM

Vooruitblik Prinsjesdag 2021 voor particuliere beleggers


Een vooruitblik op Prinsjesdag 2021 kan kort voor Prinsjesdag uiteraard niet uitblijven. Zoals altijd zijn er weer verschillende zaken uitgelekt over wat er wellicht gepresenteerd gaat worden tijdens Prinsjesdag. Hieronder vallen enkele interessante zaken, voornamelijk de mogelijke wijzigingen die ze willen gaan doorvoeren met betrekking tot Box 3 en het daarbij horende belastingplan 2021 box 3.


Box 3 wijzigingen Prinsjesdag 2021

In de huidige situatie vindt de huidige belastingheffing over het vermogen in Box 3 plaats over een zogenaamd forfaitair rendement in de drie vermogensschijven, bekend als Box 1, Box 2 en Box 3. Hierbij wordt de belasting dus geheven op een vaste veronderstelling van de verdeling van spaargeld en beleggingen. Dit wil de tweede kamer gaan wijzigen naar heffingen op het daadwerkelijke behaalde rendement.


Momenteel is er door de forfaitaire regelgeving geen sprake van belasting op jouw rendement. Je betaalt enkel belasting over jouw totale vermogen. Wanneer jouw investeringen in waarde stijgen, stijgt jouw vermogen ook. Hierop word je daarna dan belast in Box 3.


Hiertegenover staat dan wel dat de tweede kamer de belastingbetalers die kunnen aantonen dat hun vermogen vooral of wellicht geheel uit spaargeld bestaat, minder inkomstenbelasting dienen te betalen. Momenteel wordt de ‘spaarder’ namelijk erg hard geraakt. De inflatie is erg hoog, sinds kort is er sprake van negatieve rente vanaf bepaalde bedragen, en uiteraard moet er box 3 vermogensbelasting betaald worden.


Het onderzoeksrapport

De bovengenoemde wijzigingen die het kabinet wil implementeren zijn recentelijk onderzocht in een onderzoeksrapport. In dit rapport zijn de praktische mogelijkheden van het invoeren van heffingen op rendement onderzocht, en ook is er onderzocht of de tegemoetkoming voor spaarders op korte termijn ingevoerd kan worden.


De resultaten hiervan zijn als volgt: Wat betreft de praktische mogelijkheden van de heffingen op rendement, is het voornamelijk lastig omdat er enorm veel data verzameld dient te worden. Zowel de banken, verzekeraars als financiële instellingen zouden de aanlevering van data aan de overheid sterk moeten uitbreiden. Ook de belastingbetalers zouden meer informatie (voornamelijk met betrekking tot vastgoed) moeten aanleveren. Demissionair staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft ook aangegeven dat er gezocht dient te worden naar een goede balans tussen de beschikbaarheid van de data, de uitvoeringsaspecten voor de Belastingdienst en de beheersing van eventuele ontwijkingsmethoden. Er lijkt dus wel een fundament te zijn voor het invoeren van deze wijziging, maar eenvoudig zal het niet zijn.


Wat betreft de tegemoetkoming van de spaarders, lijkt er minder fundament beschikbaar te zijn om op te bouwen. Uit het onderzoeksrapport is gebleken dat de tegenbewijsregeling een juridische houdbaarheid heeft van ‘twijfelachtig’. Niet erg positief dus. De tegenbewijsregeling zou complex en conflictgevoelig zijn, en biedt daarnaast mogelijkheden om in te spelen op fiscale verschillen. De conclusie van de staatssecretaris is momenteel dan ook dat de tegenbewijsregeling juridisch kwetsbaar is, en maatschappelijk onwenselijk zal zijn.

Wat verandert er concreet?

Het nieuwe kabinet zal, wanneer deze gevormd is, moeten gaan besluiten of de belastingheffing over het vermogen in box 3 in de toekomst zal gaan veranderen. Het onderzoeksrapport indiceert op korte termijn dat het huidige forfaitaire systeem voorlopig nog zal blijven, echter zal een nadere uitwerking van de onderzoeksresultaten uit moeten wijzen in hoeverre de wijzigingen überhaupt haalbaar en realistisch zullen zijn.


Contact opnemen

Dit is SLIM. Geen uitdaging gaan wij uit de weg. Wij helpen met een succesvolle financiering voor beleggingspanden. Neem vandaag nog contact met ons op.


Comments


 

DIT IS SLIM.

Financiering van uw vastgoed.

SLIM Vastgoed Financiering houdt zich bezig met het begeleiden van klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van vastgoed, adviseren van klanten over financiering en bemiddelen bij de totstandkoming van een vastgoedhypotheek. SLIM Vastgoed Financiering B.V. is statutair gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam. Ingeschreven in het KVK-handelsregister onder nummer 74818635 en in het register van de AFM onder nummer 12048391.

 

MEER INFORMATIE

Bekijk hoe wij kunnen helpen. Gewoon goed geregeld!

Wij hebben slechts één missie: om het meest succesvolle, creatieve en uitdagende adviesbureau in Nederland te zijn. Met een frisse blik kijken wij naar de behoeften van onze klanten. En ontwikkelen op maat gemaakte strategieën voor de financiering van beleggingspanden. Lees meer over onze diensten.

bottom of page